Abu bestuurslid PFAG

19 juni 2011

Ex-international Anthony Baffoe benaderde Abu onlangs om bestuurslid te worden van de door hem opgerichte spelersbond PFAG – Professional Footballers Association Ghana. Abu ging graag op deze uitnodiging in en zo belandde hij afgelopen zaterdag met onder andere Sephen Appiah en Michael Essien aan tafel, in het Lizzy Sports Complex in East Legon.

Het doel van PFAG is drieledig, ten eerste het opkomen voor de belangen van Ghanese voetballers, ten tweede het promoten van voetbal en ten slotte het aanbieden van begeleiding. Voorbeelden van op te zetten activiteiten zijn onder andere educatieve clinics, coaching programma’s voor de ontwikkeling van de lokale competitie en juridische spreekuren. PFAG heeft op dit moment een kandidaat lidmaatschap bij FIFpro, de World Players Association.

Voorzitter Baffoe introduceerde Abu aan de overige bestuursleden, waarop Abu een korte introductie gaf over TUFA. Hij nam van de gelegenheid gebruik en stelde aan Michael Essien voor om een Peace Game te organiseren in Tamale. Eerder werd een Peace Game in Accra gehouden; Abu attendeerde de aanwezigen erop dat er gezien de situatie in het noorden veel meer behoefte is aan een dergelijke wedstrijd. Daarop werd Abu verzocht om een verzoek voor een dergelijke wedstrijd op te stellen zodat deze georganiseerd kan gaan worden.

Later deze week zullen Abu en Anthony bij elkaar komen om dieper in te gaan op de organisatie van de Peace Game en de verdere samenwerking tussen TUFA en PFAG. Met name op het gebied van promotie van PFAG, voorlichting over human trafficking en de ontwikkeling van de lokale competitie zien beide partijen samenwerkingsmogelijkheden.