Sponsor mee!

Sponsor mee!

Wilt u de voetbalschool in Noord-Ghana steunen, dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer 51.33.31.204 (ABN Amro Bank te Amsterdam) van stichting Human Life onder vemelding van “TUFA Ghana”.

Wilt u anderszins een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door middel van middelen, kennis of ervaring? Neem dan contact met ons op.

IBAN: NL62 ABNA 0513 3312 04
BIC: ABNA NL2A

                     TUFA - sponsor mee!

Stichting Human Life is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft zodoende een ANBI-status. Hierdoor kunt u uw gift geheel of gedeeltelijk aftrekken van de belasting. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl/giften.
  
Voor particulieren zijn giften belastingaftrekbaar vanaf € 60,- mits de som van de giften hoger is dan 1% van het belastbaar inkomen. Daarnaast is er geen successie of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan de voetbalschool.
 
Sinds 1-1-2012 is de giftenaftrek voor bedrijven als volgt: de aftrek is beperkt tot 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.