Veelgestelde vragen

1. Wat is het doel van de voetbalschool?
2. Wat is de relatie met FC Utrecht?
3. Wat is de locatie van de voetbalschool en waarom daar?
4. Hoe worden de spelers beschermd tegen uitbuiting?
5. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de lokale competitie niet lijdt onder de komst van de voetbalschool?
6. Hoe profiteert de Ghanese bevolking van de voetbalschool?
7. Hoe wordt er door Ghanese voetbalclubs tegen de voetbalacademie aangekeken?
8. Zijn er ambassadeurs verbonden aan de voetbalacademie en zo ja, wie?
9. Veel clubs stoten hun satelietclubs af. Waarom zal TUFA wel slagen?
10. Welke rol speelt Frans van Seumeren?
11. Hoe is de samenwerking tussen Frans van Seumeren en Abdulai Alhassan ontstaan?
12. Wat is de achtergrond van Abdulai Alhassan?
13. Heeft TUFA een club overgenomen of is men een eigen club gestart?
14. Hoeveel spelers zal de academie tellen en in welke leeftijdsgroepen?
15. Wie verzorgt de training?
16. Hoe en door wie worden spelers gescout? 
17. Werkt TUFA samen met sponsors en donateurs?
18. Wie zijn overige partners?
 
1. Wat is het doel van de voetbalschool?
De Tamale Utrecht Football Academy in Noord-Ghana (TUFA) wil jongeren in Noord-Ghana een betere toekomst geven door middel van voetbal, zowel TUFA-spelers als jongeren uit de gemeenschap.
 
Voetballers volgen training, onderwijs en life skills programma’s. Zo worden zij voorbereid op een betere toekomst, binnen of buiten het voetbal. Jongeren hebben plezier in voetbal, krijgen een schooldiploma en leren belangrijke vaardigheden.
TUFA richt zich niet alleen op de spelers van de voetbalschool, maar ook op de lokale gemeenschap. TUFA-spelers worden ingezet als rolmodellen bij  sociale projecten. Een enkeling redt het om op topniveau te spelen, maar juist al die overige jongeren moeten er ook beter van worden.
 
Daarnaast zet TUFA zich in voor de ontwikkeling van de lokale voetbalcompetitie en het voorkomen van mensenhandel.
 
2. Wat is de relatie met FC Utrecht?
De Tamale Utrecht Football Academy (TUFA) is een gezamenlijk project van Frans van Seumeren en Abdulai Alhassan (zie vraag 11 en 12). De voetbalschool wil een betere toekomst geven aan jongeren in Noord-Ghana. Frans van Seumeren participeert op persoonlijke titel.
 
TUFA en FC Utrecht zijn partners. TUFA is geen onderdeel van FC Utrecht, wel hebben de twee vergelijkbare doelstellingen en werken zij samen.
 •  FC Utrecht staat midden in de sameleving, heeft goede relaties heeft met omliggende amateurclubs en levert een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling van stad en regio.
 •  TUFA profiteert van de kennis en ervaring van FC Utrecht en realiseert daarmee haar doelstellingen:
 1. Ontwikkelen van een sterk team waar de bevolking trots op is en zich mee kan identificeren
 2. Ondersteunen van clubs uit de regio
 3. Verzorgen van maatschappelijke programma’s, samen met lokale clubs, andere hulporganisaties en lokale partners
 
Naast kennis- en ervaringuitwisseling profiteert TUFA van FC Utrecht op het gebied van:
 -  Materiaal
 -  Imago en achterban
 
3. Wat is de locatie van de voetbalschool en waarom daar?
Kasalgu, een dorp op vijftien minuten rijafstand van Tamale. Tamale ligt in Noord-Ghana, telt 360.579 inwoners (2007) en is de snelstgroeiende stad van West-Afrika.
 
Aanvankelijk had Frans van Seumeren plannen om de voetbalschool in Cape Coast (Zuid-Ghana) op te zetten. Hier had hij Jacob Aihoon leren kennen, coach van Be Just FC. Eind 2009 bracht Jacob een bezoek aan Nederland. Rond deze tijd kwam Frans van Seumeren in contact met Abdulai Alhassan en Jolanda Goes. Zij stelden voor om de voetbalschool op te zetten in het noorden van Ghana, omdat de voetbalsector daar nog niet goed ontwikkeld is. De komst van de voetbalschool biedt voetballers uit het noorden de kans om zich in hun eigen omgeving te ontwikkelen. Nu trekken veel voetballers uit het noorden naar het zuiden, waar zij vanwege tribalisme (het voortrekken van bepaalde bevolkingsgroepen) vaak niet goed terecht komen. Veel van hen raken gefrustreerd en beëindigen hun voetbalcarrière, raken gefrustreerd of eindigen in sloppenwijken en/of criminaliteit. Daarnaast is de komst van de voetbalschool enorm positief voor voor het imago en het zelfbeeld van het noorden en betekent het een positieve impuls voor de voetbalcompetitie in Noord-Ghana. Be Just FC is nu een partnerclub en wordt nog steeds gesponsord door Frans van Seumeren.
 
4. Hoe worden de spelers beschermd tegen uitbuiting?
Het doel van de voetbalschool is om een betere toekomst te geven aan voetballers in het noorden van Ghana en de gemeeschap waarin zij leven. De voetballers worden daarom opgeleid voor een carrière zowel binnen als buiten het voetbal, zodat zij een back-up hebben wanneer hun voetbalcarrière niet mag slagen. Daarnaast worden de voetballers intensief begeleid door een mental coach, hanteert TUFA een leeftijdsgrens van 14-21 en leeft TUFA de FIFA-regels na.

TUFA hecht veel belang aan de bescherming van Afrikaanse voetballers en geeft daarom verspreid over Ghana in samenwerking met partners voorlichting over mensenhandel in het voetbalcircuit.
 
5. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de lokale competitie niet lijdt onder de komst van de voetbalschool?
Elke Afrikaanse speler (behalve wellicht spelers uit Zuid-Afrika) wil naar Europa omdat de lokale competitie zwak is. Omdat dit verlangen niet van de ene op de andere dag kan worden weggenomen, doen wij drie dingen:
 1.  Zorgen voor goede begeleiding voor spelers die wel naar Europa gaan
 2.  Eerlijke transfer fees en re-transfer fees aan clubs
 3.  Ontwikkelen van de lokale competitie via lobbying, onderzoek en ondersteuning (via middelen en kennis)
 
Daarnaast is het zo dat:
 -  elke speler hogerop wil, ook in Europa.
 -  dat het opzetten van de voetbalschool voortgekomen is uit de wens van Noord-Ghanese voetballers zelf, om kansen te creëren in het noorden zelf en migratie naar het zuiden tegen te gaan.
 -  een tweede succesvolle voetbalclub in het noorden van Ghana positief is voor het imago en zelfvertrouwen van de regio.
 -  uit studies gebleken is dat voetbalacademies wel degelijk een positieve impact kunnen hebben (Right to Dream Academy, versterking nationaal elftal)
 -  het wegtrekken van voetballers naar Europa niet de enige oorzaak is van de onderontwikkeling van de lokale competities: slecht management en corruptie spelen ook een grote rol.
 
6. Hoe profiteert de Ghanese bevolking van de voetbalschool?
TUFA is een sociaal project dat verder reikt dan alleen de eigen spelers. De volgende projecten worden georganiseerd voor de gemeenschap:
 1.  Fellowship program en Ambassador Event: stimuleren van belangrijke vaardigheden voor een goede toekomst
 2.  Voorlichting over mensenhandel en voetbalmigratie
 3. Ondersteuning lokale competitie d.m.v. eerlijke transfersommen, kennis en middelen  
 
7. Hoe wordt er door Ghanese voetbalclubs tegen de voetbalacademie aangekeken?
De voetbalclubs uit de regio Tamale zijn van af het begin intensief betrokken bij de plannen van de voetbalschool. In eerste instantie was het idee om een trainingscentrum op te zetten waar de beste spelers uit de regio aanvullende training konden volgen, om zo het niveau van de lokale competitie te verhogen. Op advies van de lokale voetbalclubs is er echter voor gekozen om een eigen club op te richten. De lokale clubs en de Ghanese voetbalbond zijn erg blij met de komst van TUFA, omdat het een enorme impact zal hebben op de kansen van Noord-Ghanese voetballers, de lokale competitie en het imago van de regio.

Regelmatig worden brainstormbijeenkomsten georganiseerd voor de lokale clubs en de lokale tak van de Ghanese voetbalbond. Tijdens deze bijeenkomsten worden sportieve en maatschappelijke kwesties besproken en plannen gemaakt voor de aanpak van deze issues.
 
8. Zijn er ambassadeurs verbonden aan de voetbalacademie en zo ja, wie?
TUFA heeft twee ambassadeurs:
 -  Nana Asare (FC Utrecht)
 -  Iddi Abdul Yakinu (KV Mechelen)
 
9. Veel clubs stoten hun satelietclubs af. Waarom zal TUFA wel slagen?
TUFA is geen satellietclub en geen onderdeel van FC Utrecht. Het is een maatschappelijk project gericht op de sportieve en sociale ontwikkeling van Noord-Ghana. Als wij onze voetballers en andere jongeren in de omgeving een betere toekomst kunnen bieden, of dat nu binnen of buiten het voetbal is – dan is onze missie geslaagd. Onder andere de Right to Dream Academy in Accra (Ghana) laat zien dat dit heel goed mogelijk is.
 
10. Welke rol speelt Frans van Seumeren?
Frans van Seumeren is eigenaar, financieerder en voorzitter van de Board of Directors.
 
11. Hoe is de samenwerking tussen Frans van Seumeren en Abdulai Alhassan ontstaan?
Frans van Seumeren en Abdulai Alhassan zijn met elkaar in contact gekomen via Sjaak van den Helder. Toen Van den Helder als directeur van FPI Alhassan benaderde om hem op te nemen in het portfolio, vertelde laatsgenoemde hem over zijn droom om een voetbalschool in het noorden van Ghana op te zetten. In die tijd was Frans van Seumeren zich aan het oriënteren op de mogelijkheden in Ghana en zodoende bracht Van den Helder de twee met elkaar in contact.
 
12. Wat is de achtergrond van Abdulai Alhassan?
Eind 2005 ontmoeten Abdulai Alhassan en Jolanda Goes elkaar in Ghana. Alhassan speelde voor onder andere Abedi Pele’s Nania FC en het stel maakt een portfolio dat Jolanda Goes in februari 2006 mee naar Nederland neemt. Jolanda Goes komt via via in contact met Nol de Ruiter en uiteindelijk zorgt De Ruiter ervoor dat Alhassan naar Nederland kan komen en stage kan lopen bij FC Utrecht. Vanwege de hoge salariseisen kan FC Utrecht Alhassan echter geen contract aanbieden en daarom vertrekt het stel naar België, waar Alhassan enige tijd later voor Racing Mechelen uitkomt.
 
13. Heeft TUFA een club overgenomen of is men een eigen club gestart?
TUFA is op advies van voetbalclubs in de regio Tamale een eigen voetbalclub gestart, genaamd Tamale Utrecht Football Club (TUFC). TUFC startte in 2011 in de tweede divisie en speelt momenteel in de eerste divisie.
 
14. Hoeveel spelers zal de academie tellen en in welke leeftijdsgroepen?
De academie start met 25 U-14 spelers. Zodra deze spelers de driejarige Junior High School hebben afgerond en de U-17 bereiken, neemt een tweede generatie zijn intrek. Spelers blijven intern op de academie tot zij de leeftijd van 20 jaar bereiken.
 
15. Wie verzorgt de training?
De training wordt verzorgt door een Ghanese technische staf, gebruikmaken van het trainingsprogramma van FC Utrecht.
 
16. Hoe en door wie worden spelers gescout?
Spelers worden gescout door Abdulai Alhassan en de Ghanese technische staf, tijdens wedstrijden en toernooien.
 
17. Werkt TUFA samen met sponsors en donateurs?
TUFA werkt samen met sponsors en donateurs, zowel in Ghana als in Nederland.
Paul Pessel Sport en de Fanshop van FC Utrecht sponsoren materialen.
 
18. Wie zijn overige partners?
FC Utrecht
Paul Pessel
Hogeschool Utrecht: Verbinden door voetbal

Surprising Europe

Masnomis – Soka Afrika
Ghanaian Football Association (GFA)
University of Development Studies, Tamale (Ghana)

Be Just FC